FÖRBUNDET AKTION SKÅNE-MILJÖ

AS-M
Grundat 1971, värnar om den bördiga marken i Skåne.
Adress:  Skogsborgsvägen 190, 244 95 DÖSJEBRO
Organisationsnummer: 846003-1795
Årssavgift: 100 kr vuxen/50 studerande/400 organisationer
PlusGirot: 63 89 57-1  Bankgirot: 281-1834
————————–
Nedan finns några glimtar ur historia som känns aktuella.
Vänligen läs och begrunda vad AS-M förmedlade tidigare.
AS-M-1980-3-0011