Växtnäring

Växtnäring från toalettavfall kan återföras med hjälp av en vattenfri toalett!
http://www.youtube.com/watch?v=-DWj_kjqGqU
http://www.loowatt.com/

Växtnäring i restprodukter i Sverige
Växtnäring i restprodukter

Essentiella grundämnen för växter
16 essentiella grundämnen – växtnäring