Kontakt

Ny adress från den 15 oktober 2010:

AKTION SKÅNE-MILJÖ
Skogsborgsvägen 190
244 95 DÖSJEBRO

i stället för
Box 1693
221 01 LUND

Ordförande:
Lars B Jönsson 046-70 90 12, 070-716 15 44 skogsborg@yahoo.se
Sekreterare: Börje Lagerström 046-73 16 86,  pbl3xx@gmail.com
Kassör: Ruzena Svedelius 070-733 11 20 rsvedelius@hotmail.com