Har hänt

Här presenteras aktiviteter vid vilka representanter av AKTION SKÄNE-MILJÖ deltog. Senaste visas högst.

21 maj 2012 Frukostseminarium om hållbarhet med Per Holmberg. En representant deltog.

8 maj 2012 Fånga fosforn – Tette Alström från Ekologgruppen informerar om fosfortransport från åker till vattendrag. En representant deltog. FOSFOR-Inbjudan_greppafosfor2

7 maj 2012 Baltic Waste Management Seminar, Köpenhamn. En representant deltog.
http://www.recobaltic21.net/en/events/99-baltic-waste-management-seminar-2012.html

27 april 2012 Förtroenderådets möte

23-25 april X Baltic Sea NGO Forum i Berlin. En representant deltog. Final_statement 2012-X Baltic Sea NGO Forum

26 mars 2012  Förtroenderådets möte

27 februari 2012 Förtroenderådets möte

8 december 2011 Förtroenderådets möte

1 december 2011 Förtroenderådets möte

20 november 2011
13:30-14: Städer och glokala utmaningar föreläsning med freds- & konfliktforskare Hans Abrahamsson
14:15-14:45: Gap minder, föreläsning med Staffan Landin. En representant deltog.

21 november 2011
8.30-12, 13-17: Näringslivsdag i två delar på Moriskan: Näringslivets roll för en hållbar utveckling. En representant deltog.

22 november 2011
11.30-13: CSR Forum Sverige bjuder på lunchseminarium: CSR – Mod, makt & vilja – om personligt engagemang som drivkraft, på Form/Design Center, Lilla torg. En representant deltog.
14-17: Participatory Urban Planning, debatt om demokrati och stadsplanering, på Malmö högskola. En representant deltog.

27 oktober 2011 Förtroenderådets möte

15 september 2011   Temakväll: Vad gör Malmö till regionens motor? Debattkväll inför den kommande översiktsplanen. Inledning: Regionens invånare och företag lever och verkar oberoende av kommun-gränser. Malmö fungerar redan idag som en motor i regionens utveckling och kan tillsammans med grannkommuner, regionala organ och andra aktörer ytterligare stärka regionens konkurrenskraft som helhet. Vilka effekter kan exempelvis en ny fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland få på Öresundsregionens utveckling och samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn? En representant deltog.

14 september 2011   Temakväll: Hur gör vi Malmö till en tät och grön stad? Debattkväll inför den kommande översiktsplanen. Inledning: Vi blir allt fler malmöbor och det är glädjande men hur planerar vi för en stad som ska rymma allt fler människor och som samtidigt är hållbar och ger trivsel? Under kvällen diskuterar vi hur staden kan bli grönare samtidigt som det byggs mer, effekter på trafik och rörelsemönster och om arkitektur i den täta staden. Två representanter deltog.

14 september 2011 Förtroenderådets möte

8 september 2011. Capacity Development Workshop in Gdansk, Poland. ”Strategies and policies for sustainable biogas production and use”. En medlem från förtroenderådet har deltagit i workshopen. Alla presentationer finns på http://www.imp.gda.pl/Biogaza/ under punkten local strategies – 8th September, venue Institute of Fluid Flow Machinery.
(free presentations)

20 juni 2011 Förtroenderådets möte

29 maj 2011 AS-M årsmöte på Alnarp.  Behandlades förtroenderådets förslag om ombildning till en stiftelse.

28 april 2011 Förtroenderådets möte

30 mars 2011 Förtroenderådets möte

24 februari 2011 Förtroenderådets möte

6 december 2010 Förtroenderådets möte

24 november 2010 Regional konferens om överenskommelsen i Skåne. Anordnades i Eslöv av Region Skåne i syfte att stödja samverkan mellan de skånska kommunerna och de lokala idéburna organisationerna. Två representanter deltog.

3 november 2010 Förtroenderådets möte

1 november 2010 Samhällsorientering i Skåne. Workshopen i Malmö anordnades av Länsstyrelsen i Skåne i syfte att utveckla samverkan om samhällsorientering i länet. En representant deltog.

14 oktober 2010 Synpunkter på Naturvårdsplanen – Malmö

30 september 2010 Utlåtande om Markprogrammet – Malmö

28 september 2010 Remissvar – förtätning av Malmö

27 september 2010 Förtroenderådets möte

2 september 2010 Förtroenderådets möte

15 juni 2010 Tätort kontra landsbyggd – slösar vi med resurserna? Anordnades av Den Goda Jorden i Skåne. Föredragshållaren Anders Larsson, lanskapsarkitekt, SLU Alnarp visade på problem med hårdgjorda ytor. En representant deltog.

14 juni 2010 Samhällsbyggnad och dagvattenhantering. Anordnades av Den Goda Jorden och LRF i Ängeholm. Flertal föredragshållare visade på hur vattendrag och dikningsföretag påverkas av att stora ytor hårdgörs. Tre representanter deltog.

12 juni 2010 AS-M Extra årsmöte i Lund avslutades med besök i botaniska trädgården (se bilderna).

26 maj 2010 Förtroenderådets möte

19 maj 2010 HUT Skåne MATgrupp besökte ”Barn i stan” i Malmö (www.barnistan.se).  Barn i stan-RS  HUT+Skåne Barn i stan Martin Dahl. Två representanter deltog.

5-6 maj 2010 Biofuels International expo & conference. Anordnades i Prag av BIOFUELS INTERNATIONAL http://www.biofuels-news.com/about_us.php. En medlem medverkade som moderator vid två sessioner och hade därmed möjlighet att göra introduktion med en PowerPoint presentation  BIOENERGY 5-6 May 2010.

24 april 2010 Årsmöte i kommunhuset i Kävlinge

15-18 april 2010 IX Baltic Sea NGO Forum. AS-M var representerat av två medlemmar vid Forum 2010 i Vilnius http://www.bsngoforum.org/. Två representanter deltog.

25 mars 2010 Förtroenderådets möte

11 mars 2010 Samhällsbyggnad och den goda åkerjorden i Landskrona. En seminariekväll om hur vi kan kombinera god tillväxt och samtidigt spara den goda åkerjorden.
Sydvästra Sverige växer så det knakar. Det är i grunden positivt, men vi vill också värna den goda åkerjorden och det vackra landskapet. Landskrona är ett intressant exempel, eftersom kommunen planerar mycket omfattande utbyggnad på den allra bästa åkermarken, samtidigt som de har goda skäl att vilja ha nya arbetstillfällen och ett mer varierat bostadsutbud. Här ställs frågan verkligen på sin spets. Två representanter deltog.

10 mars 2010 HUT Skåne MATgrupp samlades i Lund till ett möte med syfte att diskutera bördighet. Anteckningar av inledande presentation av Ruzena Svedelius:
RS-Jordbruksmarken basen till tillväxt

4 mars 2010 Jordbruks- och trädgårdskonferens 2010 på Alnarp deltog två medlemmar från AS-M.

28 februari 2010 hade DEN GODA JORDEN årsmöte i Eslöv. Två medlemmar från AS-M deltog i debatten efter årsmötet.

25 februari 2010 Förtroenderådets möte

11 februari 2010 Seminarium ekosystemtjänster & klimat-anpassning. Anordnades av HUT Skåne i Kristianstad. En representant deltog.

10 februari 2010 HUT Skåne MATgrupp bjöd in MYKORRHIZA till Malmö och planerade för kommande aktiviteter. En representant deltog.

28 januari 2010 Förtroenderådets möte

21 januari 2010 AS-M presenterat i Malmö vid föreläsning av Jan Forsmark om OMSTÄLLNING SVERIGE. En representant deltog.

18 januari 2010 HUT Skåne MATgrupp startar. AS-M är representerat – se under www.hutskane.nu